Tarla Bitkileri Bölümü, 10 Haziran 1933 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’since kabul edilen ve 20. Haziran 1933 tarihinde yayınlanan 2291 sayılı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu’na göre kurulan ve o tarihte 4 fakülteden oluşan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü içerisinde, Ziraat Fakültesinin 7 enstitüsünden biri olarak “Nebatat Yetiştirme ve Nebatat Islahı Enstitüsü” adıyla kurulmuştur. Bölümümüzün adı 1937 yılında da “Nebat Yetiştirme ve Islahı Enstitüsü” olarak değişmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 30.Haziran 1948 tarihinde kabul edilen 5234 sayılı “Üniversiteler Kanununa ek Kanun” ile Yüksek Ziraat Enstitüsünün kapatılması ve Ziraat Fakültesinin Ankara Üniversitesine bağlanması ile Bölümümüz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi içerisinde “Nebat Yetiştirme ve Islahı ” enstitüsü olarak yer almıştır.

13.10.1953 tarih ve 8532 sayılı öğretim ve imtihan yönetmeliği ile Fakültemizde bölüm sistemine geçildiğinden dolayı Bölümümüzün adı, Ziraat Fakültesi içerisinde Bitki Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü, Yem Bitkileri Çayır Mer’a Kürsüsü, Endüstri Bitkileri Kürsü’lerinden oluşan  “Tarla Bitkileri Yetiştirilmesi ve Islahı Bölümü” olmuştur.

6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı “Yüksek Öğretim Kanunu” ile kürsü yapısı kaldırılmış, Bölümümüz, “Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı” adını almıştır.

Bölümümüzün, Nebatat Yetiştirme ve Nebatat Islahı Enstitüsü “ adıyla kurulduğu 1933 yılında Enstitü Müdürü olarak Ord. Prof. Dr. HOFFMANN, 1934 yılında vekâleten Ord. Prof. Dr. MATSCHENZ, 1936 ve 1937 yıllarında Ord. Prof. Dr. DİX görev yapmıştır.

Aynı yıllarda Alman öğretim üyelerinin yanında görev yapan Türk öğretim elemanları; Dr. Ömer Rüştü TARMAN, Dr. Vamık TAYŞİ, Dr. Nurullah İhsan TOLON, Reşat ATABEK, Dr. Celal TARIMAN, Osman TOSUN, Emin EMRE, Fethi İNCEKARA, Hüseyin GÖKÇORA’dır. 1938 yılından itibaren Alman öğretim üyelerinin Türkiye’den ayrılmasıyla Bölümümüz akademik kadrosu tamamen Türk öğretim elemanlarından oluşmuştur.