BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

bio-1

bio-2

DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI 

doku-1

doku-1

doku-4

BİTKİ VE TOHUM FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI

fiz-1

BİTKİ ANALİZ LABORATUVARI

mol-1

SİTOGENETİK LABORATUVARI

sito-1

TIBBİ BİTKİLER – GCMS LABORATUVARI

tib-1