Tarla Bitkileri Bölümün Hedefleri, Özel sektöre ve resmi kuruluşlara ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermek,

-Bitkisel üretimde karşılaşılan  yetiştirme teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve çözümler üretmek

-Bitki ıslahı alanında klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanarak yeni çeşitler geliştirmek

-Bitki biyoteknolojisi konusunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini temin etmek için araştırmalar yapmak ve eğitim-öğretimde bulunmak,

Başta organik tarım olmak üzere sürdürülebilir kalkınma, çevre ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, biyolojik çeşitlilik, gen kaynaklarının muhafazası ve değerlendirilmesi olarak sıralanabilir.

Bölümde eğitim ve öğretim faaliyeti olarak tarla bitkileri alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisans eğitiminin tamamlanması ile Ziraat Mühendisi ünvanı,  Lisansüstü eğitim sonunda ise,  Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Doktoru dereceleri alınmaktadır.

Bölümdeki başlıca araştırma alanları tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri,  biyoteknoloji, bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, yeni bitkilerin kültüre alınması, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi ile ilişkili konulardır.

Bölüm mezunları, tarım alanında hizmet veren özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.