Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara Üniversitesi’nin Dışkapı’daki eğitim ve araştırma açısından geniş bir alanda hizmet veren Ziraat Fakültesi yerleşkesinde yer almaktadır. Bölüm, 1500 m2’lik kapalı binada ve 31 da’lık deneme alanında eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Tarla Bitkileri bölüm Binasında  lisans ve lisans üstü dershanelerin yanı sıra uygulama, toplantı ve seminer salonları ile  kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca, biyoteknoloji laboratuvarları, sitoloji laboratuvarı, yağ ve protein analizi laboratuvarları, tohumluk ve teknolojisi laboratuvarı tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı ile bir fotoğraf laboratuvarı ve Osman Tosun Gen bankası mevcuttur.

Lisans ve lisans üstü çalışmalara açık, tamamı yeraltı sulama sistemi ile sulanabilen 31 da’lık arazide Bölümün tarla denemelerinin bir kısmı yürütülmektedir. Bu deneme tarlasında öğrenciler aldıkları dersleri öğretim elemanları danışmalığında pratiğe aktarabilmekte, düzenli yapılan mesleki uygulamalar, yaz dönemi staj çalışmaları ve lisans üstü eğitimlerde gereksinim duydukları araştırmaları yürütebilmektedirler. Tarla Bitkileri Bölümünde konrollü şartlara sahip 4 sera bulunmaktadır. Bu seralarda, değişik eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütülmesinin yanında, labaratuvarda elde edilen değerli tek bitkilerin kontrollü şartlarda büyüme gelişmesi sağlanmaktadır

Tarla Bitkileri Bölümünde Bitki Biyoteknolojisi konusunda eğitim ve araştırma çalışmaları 1993 yılından beri devam etmekte ve hızlı bir şekilde gelişmektedir. DPT, TÜBİTAK, Üniversite Araştırma Fonu ve Özel Şirketler destekli projelerle Tarla Bitkileri Bölümü önemli bir biyoteknoloji laboratuar altyapısına kavuşmuştur. Bu laboratuarlar bitki doku ve hücre kültürleri, Agrobacterium tumefaciens ve partikül tabancası ile bitkilere gen aktarımı, moleküler markör teknikleri, DNA dizin analizi, gen klonlaması ve gen ekspresyonu alanlarında araştırmaların yürütülebileceği altyapıya kavuşmuş durumdadır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde Tarla Bitkileri Bölümü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Osman Tosun Gen Bankası ve Tohumluk Laboratuvarı’nda, uzun yılların çalışması ile oluşturulmuş ve kontrollu şartlarda saklanan  tohum örnekleri ve bitki herbaryumları bulunmaktadır. Burada korunan örneklerin büyük kısmı, Türk ve Yabancı bilim adamlarının değişik tarihlerde ülke çapında yaptıkları gezilerde toplanmıştır. Bunun yanısıra yabancı gen bankalarından sağlanan örnekler de bulunmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümünde 19 öğretim üyesi ve 4 ü doktorasını tamamlamış toplam 6 araştırma görevlisi buılunmaktadır. Bölümde, tarla bitkileri alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisansüstü eğitim sonunda, master (tezli veya tezsiz) ve doktora dereceleri verilmektedir. Bölüm mezunları, ziraat alanında hizmet veren özel firmalarda, devlet kuruluşlarında, üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde istihdam edilmektedirler.